Privacy

Privacyverklaring

Alle opgegeven persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die in deze privacy statement beschreven staan.

Uw naam en e-mailadres zullen, mits u toestemming gegeven hebt, gebruikt worden om u per email nieuwsbrieven van/over Kwiek-Klien te zenden, of speciale acties van Kwiek-Klien kenbaar te maken. U kunt uw gegevens ten alle tijden verwijderen door u af te melden. Dit kan door een email te sturen naar info@kwiek-klien.nl

Kwiek-Klien zal geen gegevens aan derden verstrekken zonder dat we daarvoor uw toestemming hebben. Daarnaast zijn de verantwoordelijke personen die toegang hebben tot uw gegevens verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, uitgezonderd door de wet- of regelgeving die eventueel ons verplicht mededelingen te doen.