Uitleg

Een stomerij, is een textielreinigingsbedrijf, waar kleding en andere textiele stoffen worden gewassen en gereinigd.

Textielreinigers reinigen de aangeboden kleding in een organisch oplosmiddel (chemisch reinigen) of in water. De stoom die in een stomerij gebruikt wordt dient ter verwarming van de reinigingsmachines en voor het afwerkingsproces (persen, poppen en strijken).

Sommige stoffen zijn zo gevoelig dat ze niet gereinigd kunnen worden zonder speciale apparatuur en deskundigheid. Stomerijen beschikken over deze apparatuur en zijn geschoold en ervaren in het reinigen en het piekfijn “opmaken” (strijken, persen, verstevigen etc.) van delicate kleding (bijvoorbeeld een wollen kostuum).

Kleding wordt om twee redenen in oplosmiddelen gereinigd:

De stofsamenstelling of confectiemethode verdraagt geen water. De vervuiling is hoofdzakelijk niet-wateroplosbaar

Voor het reinigen staan de aanwijzingen op het wasetiket. Dit is door de leverancier op het textiel aangebracht om te voorkomen dat het wordt beschadigd door toepassing van de verkeerde reiniging. Wassen met een te hoge temperatuur of het verkeerde wasmiddel of droogproces kan bijvoorbeeld leiden tot onherstelbare beschadiging van het materiaal of het verlies van bepaalde eigenschappen.

Wasvoorschriften voor de professionele textielreiniging:

P professionele reiniging in tetrachlooretheen (perchloorethyleen)

F professionele reiniging in koolwaterstoffen

w professioneel nat reinigen normaal procedé

Veel stomerijen gebruiken het oplosmiddel perchloorethyleen (PER; ook tetrachlooretheen). Het reinigende vermogen van PER is voor niet-wateroplosbaar vuil groter dan dat van de alternatieve reinigingsmethoden. Alleen het reinigende vermogen voor wateroplosbaar vuil blijft achter bij dat van de professionele natreiniging. Met de huidige stand van de technologie is PER eigenlijk nog steeds het enige oplosmiddel dat voor zwaar verontreinigd textiel (bijvoorbeeld met olie of vet verontreinigende werkkleding) voldoende reinigend vermogen biedt. Kwiek-Klien reinigt met Per.

Andere gebruikte middelen of methoden

Reiniging met K4 is een in 2011 uitgevonden product door de Duitse firma Kreusler. De machines worden oa door Union uit Italië geproduceerd. K4 is een milieuvriendelijker product dan PER die door de meeste droogkuisbedrijven (stomerijen) werd gebruikt. De kledij voelt soepel aan en de reinigingskwaliteiten zijn voor 95% te vergelijken met een reiniging in PER. Het nadeel is dat het vlampunt lager ligt en er dus om die reden moet gedistileerd worden onder vacuüm. Ook een geringe speciale geur is waarneembaar na reiniging.

Reiniging met KWL koolwaterstoffen – KWL is een goed alternatief in plaats van reiniging in PER. Als de werkwijze aangepast is aan de reiniging in KWL blijken de reinigingsresultaten in de meeste gevallen ruim voldoende.

Reiniging met siloxaan D5 (GreenEarth) – Vanwege het relatief inerte karakter van het siloxaan D5 is het oplosmiddel bij uitstek geschikt voor het reinigen van tere en lichtverontreinigende materialen. De reinigende werking is vergelijkbaar met die van PER op het gebied van niet-oplosbare vlekken is minder dan die van PER. De reinigende werking op in oplosmiddel oplosbare vlekken is minder dan die van PER.

Reiniging met CO2 – Textielreiniging in vloeibaar CO2 is een techniek voor de toekomst, vooral vanwege de voordelen op milieugebied. Momenteel is de techniek echter nog niet rijp voor algemene toepassing vanwege de beperkte reinigende werking.

Professionele natreiniging – Dit is een natwastechnologie, die door de inzet van speciale reinigingversterkers en machines reiniging van textiel bij lage temperaturen en met een zeer geringe mechanische belasting en dus ook slijtage aan het textiel mogelijk maakt. Hierdoor is deze technologie ook toepasbaar voor teer en kwetsbaar textiel, dat normaal niet gewassen wordt i.v.m. de krimpgevoeligheid. De reinigende werking van wateroplosbare vlekken is uitstekend en ook beter dan die van de oplosmiddelen. Het verwijderen van de oplosmiddel oplosbare stoffen is minder dan met de diverse oplosmiddelen. De professionele natreiniging wordt dan ook vaak ingezet als techniek naast een vorm van oplosmiddelreiniging.

Leave a comment